Епидаврос

 

Епидаврос е бил малък град в древна Гърция на саронския залив. Съвременния град Епидаврос, част префектура Арголис, е построен в близост до древното място.

 

Античният театър на Епидаврос се намира в рамките на светилището на Асклепий (Асклепион) при Епидворс, Арголис, което е едно от най-големите светилища е древна Гърция. То било част от малкия град – държава Епидаврос през класическия период, разположена на близкия западен бряг на залива Сатоник, където днес се намира селището Палеа Епидаврос (стария Епидаврос). Сградите на територията на светилището – храмове, спортни съоръжения, театъра, баните, и др. – били построени върху плато, заобикалящо планината, като е имало само един път, водещ до морето.

Почитането на Асклепий от древните гърци винаги е било свързано със спортни и културни състезания, както и с драматични изпълнения. Изпълненията, провеждани в театъра (музикални, певчески конкурси, пиеси) били съществена и неделима част от празненствата в чест на бога на здравето. Представленията били посещавани от пациенти и поклонници, посещаващи светилището. Архитектурата на сцената на театъра в Епидаврос показва, че тя е била изградена така, че на нея да се поставят пиесите, по начина, по който това се правило в Атина през 5 в пр. н. е. Освен това, за разлика от случващото се с другите театри от Класическата и Елинската епохи, този театър не е бил преобразен през Римската епоха, така че е запазил автентичната си форма до края на античността. Според най-популярното научно мнение, той бил изграден на две фази. За първата се смята, че е била през 4 в пр. н. е. Това съвпада с края на първия период на процъфтяване на Асклепион, през който е имало значително развитие на строителството. Втората фаза се пада някъде към средата на 2 в пр. н. е.

Театърът е най-добре запазения паметник от Еридаврос Асклепион. Построен е по идеалния за периода модел на конструкция от три части, характерна за всички типове елински театри: аудиторията (коилон), мястото за оркестъра и сградата на сцената. Мястото за оркестъра (с диаметър 19,5 м) и във формата на идеален кръг, с настилка от пресована пръст и каменни пръстени по периметъра. Един отворен канал, минаващ по външната страна на мястото за оркестъра, събира дъждовната вода, която се стича от аудиторията. Самата аудитория се е сгушила в естествената извивка на северния склон на връх Кинортио, под наклон от 26 градуса. Тя се състои от две части, разделени от пътека във формата на полукръг: долната част има 34 реда пейки, а горната, добавена през втората част на строежа, има 21 реда. Тесните стълбища разделят двете части на 12 клинообразни сегмента. Основата на аудиторията е елипсовидна.

Във всеки край има солидна, ограничителна стена. Редиците от пейки в осемте централни сегменти са проектирани като кръгли извивки, центрирани по средата на мястото за оркестъра, а другите сегменти от страни на тези, образуват арки, които са центрирани извън средата на оркестъра. Театърът има 14 000 места. Продълговатата сцена, граничеща с мястото за оркестъра и затваряща го от северния край, се състои от две части. Отпред била издигната авансцената с фасада в йонийски стил и стени, обърнати към мястото на оркестъра. Отзад била двуетажната сграда на сцената. Фасадата на втория етаж има големи отвори, където се поставяли рисунки (декори). Две рампи, по една от всяка страна водели нагоре към авансцената. Йонийски колони, разположени до двете порти, свързват архитектурно сцената с ограничителните стени на аудиторията.

Античният театър на Епидаврос дължи отличната си акустика на своя перфектен геометричен проект. Паузаниас посетил театъра в средата на 2 век, тоест поне четири века след като била завършена втората фаза на строежа, и изразил своето безкрайно възхищение от неговата симетрия и красота. Паузаниас приема Поликлейтос за архитект на този великолепен театър, както и за кръглия купол, или ротонда, на Асклепион. Не е ясно дали този древен пътешественик идентифицира архитектът на тези сгради с великия аргивски скулптор от 5 век пр. н. е., носещ също име (който не е бил жив, по времето когато е строен театъра) и това все още не е потвърдено от учените. Сегашната форма на театъра на Епидаврос е резултат от възстановителни и реставрационни работи.

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons