Гърция

Гърция е държава в югоизточна Европа, разположена в южния край на Балканския полуостров. Държавата граничи с Албания, Република Македония и България на север и с Турция на изток. Егейско море се простира на изток и на юг от континентална Гърция, а Йонийско море на запад. И в двете части на източния Средиземноморски басейн има множество острови, островчета и скалисти острови.

Корените на съвременна Гърция са цивилизацията на древна Гърция, която се смята за люлката на Западната цивилизация. Като такава тя е родината на демокрацията, западната философия, олимпийските игри, западната литература и историография, политология, основните науки и математически принципи, а западната драма включва гръцката трагедия и комедия.

България

България, официално Република България, е държава на Балканските в югоизточна Европа. Тя граничи с пет други държави: Румъния на север (основно по река Дунав), Сърбия и Република Македония на запад и Гърция и Турция на юг. На изток държавата граничи с Черно море.

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons