Брахиопластика - Корекция на ръце Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

Ръцете много често, се явяват жертви, при загубата на тегло или на възрастта. Операцията оставя белег по цялата, вътрешна дължина на ръката. Винаги се внимава, белегът, да не премине надолу областта на лакътя, докато нагоре той образува буквата V, за да коригира задния и предния ъгъл на подмишичната ямка, а също и да щади окосмената част.

Have this operation in Greece

only €2.700 for this procedure!

About Брахиопластика - Корекция на ръце

Useful Facts about Брахиопластика

Length of surgery:
1.5 h - 2 h
Anesthesia:
General or regional
Duration of Hospitalization:
ODC (one-day clinic)
Return to normal activities:
2 weeks
Postoperative care:
  1. First dressing change on the second postoperative day
  2. Shower on the fourth postoperative day
  3. Stitches removed on the seventh postoperative day
  4. Compression garment is worn for a few months (4-5)

Ръцете много често, се явяват жертви, при загубата на тегло или на възрастта. Операцията оставя белег по цялата, вътрешна дължина на ръката. Винаги се внимава, белегът, да не премине надолу областта на лакътя, докато нагоре той образува буквата V, за да коригира задния и предния ъгъл на подмишичната ямка, а също и да щади окосмената част.

Белезите, които се образуват почти винаги са задоволително дискретни и не се открояват при движението на ръцете. Те могат, да се забележат единствено при показно протягане. Носенето на еластична дреха със специални ленти за ръцете подобрява зарастването на белега.

Операцията е лесна, със спокоен следоперативен период. Пациентът може, да се завърне към работата си още на следващия ден. Процедурата продължава около 1 час и се извършва с обща упойка. Средно силни болкоуспокояващи са достатъчни за непосредствения следоперативен период, а антибиотици се предписват за четири дни. Превръзката се сменя на втория ден след операцията, а на четвъртия ден смяната на превръзката може да бъде последвана от вземане на душ, какъвто трябва да взима ежедневно след това. Конците се свалят на седмия ден. Усложненията са минимални и обикновено включват малко разтваряне на раната, което заздравява от само себе си.

SEARCH KEYWORDS

Brachioplasty, Arm Lift, Brachioplasty in Greece, Brachioplasty surgery, weight loss, aging, Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria

Contact Us

bg, texts, contact_us_text





Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons