Реконструкция на гърдата (TRAM ламбо) Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

Реконструкцията на гърдата може да се започне по същото време, когато се извършва първоначалната мастектомия, като се постави тъканен експандер под гръдния мускул, или в по-късен момент, с техника, която се избира въз основа на локалното състоянието на кожата в областта.

Have this operation in Greece

only €7.500 for this procedure!

About Реконструкция на гърдата (TRAM ламбо)

Реконструкцията на гърдата може да се започне по същото време, когато се извършва първоначалната мастектомия, като се постави тъканен експандер под гръдния мускул, или в по-късен момент, с техника, която се избира въз основа на локалното състоянието на кожата в областта.

Useful Facts about Реконструкция на гърдата

Length of surgery:
2.5 h-3.5 h
Anesthesia:
General
Duration of Hospitalization:
4 days
Return to normal activities:
2 weeks
Postoperative care:
  1. Immobilization until the next day, when compression garment is worn
  2. First dressing change on the second postoperative day
  3. Drainage removed on the fourth postoperative day
  4. Stitches removed on the seventh postoperative day
  5. Avoid lifting weights for a month
  6. Return to the gym a month postoperatively

За да може читателят да разбере тази техника, която често не се разбира напълно от хирурзите извършващи операция за рак на гърдата, чрез поставяне на тъканен експандер под мускулите при първоначалната операция, гърдата може да бъде реконструирана само за няколко седмици чрез силиконов имплант. Този процес не възпрепятства онкологичното лечение на пациента (химиотерапия или лъчетерапия), а само го отлага за срок от няколко седмици (6-8 седмици). Това не се смята за критично за прогнозата на болестта. Поставянето на силиконов имплант след разширяване на кожата включва незначителна операция. Имплантът не пречи на наблюдението за появяване на локален рецидив. Точно обратното, реконструкция на гърдата след лъчетерапия изисква повече техники, включително прехвърляне на перфузирана тъкан, което често възпрепятства наблюдението на локален рецидив.

Реконструкция на гърдата след мастектомия, но преди лъчетерапия, се извършва чрез гореспоменатата техника, т.е. поставяне на тъканен експандер, който образува допълнителна кожа, след което се заменя със силиконов имплант. Следователно, трябва да се извършат две процедури: първо да се постави експандерът, след това да се замени с перманентен имплант, при условие, че кожата се е разтегнала при седмичните посещения при хирурга. И двете процедури са прости и пациента се изписва на същия ден.

Чрез поставяне на тъканен експандер под мускулите при първоначалната операция, гърдата може да бъде реконструирана само за няколко седмици чрез силиконов имплант.

Когато пациентът се подложи на лъчетерапия, кожата губи своята еластичност и намалява перфузията на областта. Освен това, хирургическите разрези зарастват много трудно. По тази причина, най-добрата процедура в този случай е прехвърлянето на перфузирана тъкан. Най-често срещаното и предпочитано ламбо е TRAM ламбо (трансверзален ректус абдоминус мускулокутанеус), от долната част на корема. Тази техника води до отлични резултати при реконструкцията на гърдата, тъй като текстурата на кожата е съвместима с гърдата, а същевременно се извършва и абдоминопластика, която е необходима за повечето пациенти. Операцията е сериозна и изисква хоспитализация на пациента за няколко дни. Прехвърлянето на ламбо (т.е. част от кожа и мазнина от долната част на корема) може да се извърши, като се използва правия коремен мускул, но нашият екип по-често използва свободно ламбо, чрез микрохирургически техники. С тази техника могат да се реконструират и двете гърди в случаи на двустранна мастектомия. Второто по популярност ламбо е ламбо от широкия гръден мускул, при който, обаче, също е необходим силиконов имплант. Недостатъка на това ламбо е, че при него трябва да се модифицира задния ъгъл на подмишницата, която този мускул поддържа.

През последни няколко години онкологичното лечение на много пациенти е било модифицирано, и частичната мастектомия става по-популярна. Често туморът на гърдата може да бъде отстранен внимателно, без да се отстраняват големи части от гърдата и пациентката получава фармакологично лечение и лъчетерапия. Напоследък този тип реконструкция на гърдата включва трансплантации на мазнини обогатени със стволови клетки.

SEARCH KEYWORDS

Breast reduction, Breast Reconstruction, Breast Reconstruction in Greece, breast surgeon in Greece, mastectomy, breast cancer surgeons, after mastectomy, silicone implants, augmentation, breast augmentation in Greece, silicone gel implants, Breast reconstruction after bilateral mastectomy, breast treatment, , latissimus dorsi muscle flap, abdominis myocutaneous flap, stem-cell-enriched fat transplantations, breast surgeries, Breast reconstruction after mastectomy, Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons