Трансплантация на коса Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

Методът за възстановяване на коса Choi FUG /присаждане на фоликуларен сноп/ е хирургическа процедура, която има за цел да възстанови напълно и естествено косата с наличната коса на пациента.

Техниката Choi FUG е сравнително проста процедура, при която елипсовидна ивица кожа, съдържаща подходящо количество налична коса е извлича от донорната област, обикновено от задната част на скалпа.

About Трансплантация на коса

Методът за възстановяване на коса Choi FUG /присаждане на фоликуларен сноп/ е хирургическа процедура, която има за цел да възстанови напълно и естествено косата с наличната коса на пациента.

Useful Facts about Трансплантация на коса

Length of surgery:
2 h- 4 h
Anesthesia:
Local
Duration of Hospitalization:
ODC (one-day clinic)
Return to normal activities:
In a few days (2-3)
Postoperative care:
Depending on the procedure:
  1. First dressing change on the second postoperative day
  2. Application of antibiotic ointment on the operated area
  3. Washing on the fourth day
  4. Stitches removed, depending on the area, from the fifth to the seventh day

Техниката Choi FUG е сравнително проста процедура, при която елипсовидна ивица кожа, съдържаща подходящо количество налична коса е извлича от донорната област, обикновено от задната част на скалпа.

След това с помощта на стереоскоп ивицата се десектира на фоликуларни снопчета (фоликуларни снопчета от 1, 2 и 3 косъма). След което се правят разрези в избраната област и лекарят трансплантира тези фоликуларни снопчета, които образуват новите корени на косата. Резултатът е напълно естествено сгъстяване и възстановяване на косата.

Имплантоторът Choi позволява на присадките да бъдат трансплантирани много близо една до друга с необходимата гъстота. По тази причина, резултатът е изключително естествен, дори след първото посещение в клиниката, което обаче, винаги зависи от донорната област (еластичност и гъстота).

Методът Choi за възстановяване на коса вече е световно приет като най-добрата техника за лечение на перманентна загуба на коса.

Този метод получи първа награда за най-добра процедура и първа награда за най-добри резултати в Италия.

SEARCH KEYWORDS

follicular unit grafting, hair transplantation, hair transplantation in Greece, hair restoration method, Choi FUG technique, hair restoration, healthy hair, premature hair loss, Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons