Свободно ламбо Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

В областта на реконструктивната хирургия са разработени множество реконструктивни техники за отстраняване на проблеми, възникващи след отстраняването на кожни израстъци или след травми. Тези техники се базират на концепцията за отстраняване на ламбо, т.е. тъкан, от една част на тялото и прехвърлянето му за да покрие хистологична празнина. Ламбото може да бъде само кожа; кожа и мастна тъкан; мускул; мускул, мастна тъкан и кожа; фасция; или може да съдържа дори кост. Перфузията на ламбото може да бъде произволна и по тази причина то може да се прехвърли върху съседен участък от кожа или да бъде аксиално, от конкретен кръвоносен съд, в който случай може да прехвърли само с микрохирургични техники (свободно ламбо).

Have this operation in Greece

only €9.000 for this procedure!

About Свободно ламбо

Useful Facts about Свободно ламбо

Length of surgery:
2.5 h - 4.5 h
Anesthesia:
General
Duration of Hospitalization:
4 to 6 days
Return to normal activities:
3-4 weeks
Postoperative care:
Depending on the procedure:
  1. Monitoring of the flap perfusion for the first 48h
  2. Dressing change on the first postoperative day
  3. Drainage removed on the fourth postoperative day
  4. Stitches removed on the seventh postoperative day)

В областта на реконструктивната хирургия са разработени множество реконструктивни техники за отстраняване на проблеми, възникващи след отстраняването на кожни израстъци или след травми. Тези техники се базират на концепцията за отстраняване на ламбо, т.е. тъкан, от една част на тялото и прехвърлянето му за да покрие хистологична празнина. Ламбото може да бъде само кожа; кожа и мастна тъкан; мускул; мускул, мастна тъкан и кожа; фасция; или може да съдържа дори кост. Перфузията на ламбото може да бъде произволна и по тази причина то може да се прехвърли върху съседен участък от кожа или да бъде аксиално, от конкретен кръвоносен съд, в който случай може да прехвърли само с микрохирургични техники (свободно ламбо).

Микрохирургията изисква употребата на микроскоп за да може да свързва съдове, които са дебели 1-2 мм. Напоследък тези техники са много по-детайлни и ефективни с употребата на роботизираната система „Da Vinci”. Процедурите отнемат време и в зависимост от случая и вида ламбо те могат да продължат от 2.5 до 6 часа. Пациентите трябва да останат в болница поне 5 дни, като е необходимо 24 часово наблюдение през първите четири дни. Свободното ламбо се използва за покриване на празнини по кожата на долните крайници, а също и по лицето и скалпа, при реконструкция на гърдата при двустранни масектомии, челюстите и др. При всички случаи, изборът на ламбо и техниката, която трябва да се използва са определят от лекаря, след като се направи оценка на степента и областта на проблема.

Основното усложнение при този тип операции се невъзможността да се възстанови перфузията на ламбоот поради анастомична тромбоза на съдовете.

SEARCH KEYWORDS

Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria, Free Flap, Free Flap in Greece, reconstructive techniques, reconstructive plastic surgery, skin growths, removing flap, histological gap, flap perfusion, microsurgery techniques, Da Vinci robotic system, breast reconstruction, bilateral mastectomies, bones gaps

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons