Намаляване на бюста Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

Мегаломастията или гигантомастията е голям естетичен и функционален проблем за жените. Някои от по-сериозните проблеми, които често имат пациентите с голям бюст е фиброцистична мастопатия, заболявания на гръбначния стълб, неприятно раздразнение на кожата в окологръдната гънка, като и рак на гърдата. Освен това, дори от естетична гледна точка, улейчетата, образували се по раменете от сутиена, представляват една не толкова приятна гледка, а пък избора на дрехи е ограничен.

Have this operation in Greece

only €3.500 for this procedure!

About Намаляване на бюста

Мегаломастията или гигантомастията е голям естетичен и функционален проблем за жените. Някои от по-сериозните проблеми, които често имат пациентите с голям бюст е фиброцистична мастопатия, заболявания на гръбначния стълб, неприятно раздразнение на кожата в окологръдната гънка, като и рак на гърдата. Освен това, дори от естетична гледна точка, улейчетата, образували се по раменете от сутиена, представляват една не толкова приятна гледка, а пък избора на дрехи е ограничен.

Useful Facts about Намаляване на бюста

Length of surgery:
1 h-1.5 h
Anesthesia:
General
Duration of Hospitalization:
ODC (one-day clinic)
Return to normal activities:
In a few days (4-5)
Postoperative care:
  1. First dressing change on the second postoperative day and a special bra is worn for a month
  2. Shower on the fourth postoperative day
  3. Stitches removed on the sixth postoperative day
  4. Avoid sleeping in a supine position for a month

Една и съща техника се извършва както при намаляването на бюста, така и при повдигането на бюста (мастопексия). При намаляването на бюста, част от гърдата се отстранява периферно около зърното. Има много техники за повдигане и намаляване на бюста. Някои поддържат перфузията на оперираната гърда отдолу (чрез долен педикул) други отгоре (техника Питанги преден педикул), други както отдолу така и отгоре (двоен педикул) или вертикално (вертикален педикул). Всички техника, обаче, оставят един и същи белег, известен като белег тип котва. В зависимост от техниката, процедурата може да продължава от 1.5 и до 3.5 часа. Пациентките обикновено не се налага да остават в болницата, освен ако операцията продължи повече от 2 часа.

През последните 4 години се разработи нова техника и повече от 300 жени са претърпели успешни операции. Техниката се основава на вътрешна и долна перфузия на оперираната гърда. Операцията може да се планира много лесно от нови лекари с възможност да се променя по време на процедурата, в зависимост от нуждите на пациента. Белегът е много по-малък от обичайните и се изразява от страничен белег, които минава навън и надолу. Техниката е много кратка (50 минути до 1.5 час), а гърдата има по-добра форма, функционира и най-важното, няма белег от вътрешната страна на гърдата, което позволява на пациентката да носи дрехи с ниско деколте. Пациентите се изписват същия ден. Операцията е безболезнена и следоперативния период не надминава 6 дни, когато се свалят конците. Техниката е призната от световно признатия Журнал на пластичната и реконструктивна хирургия на американското общество на пластичните хирурзи, който публикува статия по въпроса в изданието за Март 2009 г.

Операцията, се извършва с обща анестезия. Предварителните клинични изследвания /кръвна картина, захар, урея, Na+, K+, ЕКГ и рентгенография на гръден кош/, могат, да се направят предварително или в същия ден. При пациентки над 40 годишна възраст, се препоръчва и предварителна мастография на гърдите. Пациентката трябва да постъпи в клиниката с празен стомах и без да са пили никаква вода поне 6 часа преди операцията. Пациентката постъпва в клиниката гладна и без да е пила вода, през последните 6 часа. Трябва предварително, да е подготвена за една лека операция, с бърз и спокоен следоперативен период. Обикновено 2-3 часа, след приключването на операцията, е в състояние да напусне болницата, след като е преминало упойващото усещане на анестезията. Два дена по-късно, се извършва първата превръзка. Пациентката трябва, да носи със себе си адекватния за случая сутиен, който вече ще може, да облече. На следващия ден пациентката може да махне марлите под сутиена и да вземе бърз душ. След това трябва да се изсуши с изгладена хавлия да постави марлите на същото място, ма което са били преди това, така, че да сутиена да не се опира в шевовете. Същата процедура се повтаря всеки ден. Конците се махат на петия или шестия следоперативен ден.

Операцията рядко предизвиква болезненост, а ако има такава се прилагат леки обезболяващи средства. На втория или третия ден може да се възвърне към професионалните си задължения. Гимнастика би следвало да започне на десетия ден след операцията. Непосредственото забременяване след операцията не се забранява, но не се и препоръчва, тъй като е обременяващо за шевовете. След една година бременността вече не представлява проблем за шевовете. Възможно е, обаче да настъпи известно отпускане и увисване на гърдите, както впрочем, се наблюдава и при гърди, които никога не са били оперирани. Усложнения рядко възникват, при тази операция или, ако възникнат такива, то те се проявяват като едно малко разцепление в областта на събиране на шевовете, което може, да забави периода на премахването на марлите за около 10-20 дни, а понякога и повече. Пациентките могат да имат и една определена безчувственост на кожата, не обаче и на зърното, е възможно, да продължи за няколко месеца. При прекалено големи гърди може, да се намали чувствителността на едно от двете зърна, поради задължителното премахване на млечната жлеза, през която минават част от нервните окончания, стигащи до зърното. Малко вероятно е да се получи некроза на зърното.

ного случаи се оказват и животоспасяващи. В много редки случаи случайно се е откривало тумор, или при предоперативните изследвания (мамография, ултразвук) или по време на операцията, когато отстранените части от гърдата се изпращат за биопсия.

SEARCH KEYWORDS

Breast reduction, breast reduction abroad, megalomastia, gigantomastia, breast reduction in Greece, breast reduction in Bulgaria, large breast, large breast size, breast lift, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria, breast reduction surgeon in Greece, plastic surgery center, cosmetic surgery center, mammography, ultrasound, breast reduction treatment, breast reduction procedure, vacations in Greece, holidays in Greece, new technique in breast reduction, mastopexy

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons