Липосукция Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

Липосукцията отстранява локалната мазнина и обикновено се извършва със сонда и отрицателно налягане. Увеличението на теглото на тялото се дължи на задържането на течности и на натрупването на мазнина в мастните клетки. Броят на тези клетки е постоянен през цялата продължителност на човешкия живот, но техния обем се увеличава. Липосукцията намалява броя на мастните клетки в оперираната област и по тази причина резултатите са стабилни и перманентни. Отворите на навлизане на устието на сондата при липосукцията са малки, до 1 см (0.4 инча), и изчезват за кратък период от време. Липосукция може да се извърши във всяка една част на тялото, но по-голямата част от мазнината обикновено се натрупва при седалището, бедрата, коленете, глезените, прасците и корема. Целта на липосукцията, е да подобри силуета на тялото, а не да намали теглото му. Отстраняването на натрупаната мазнина, особено в областта на бедрата може да причини отпускане на кожата.

Have this operation in Greece

only €2.500 for this procedure!

About Липосукция

Useful Facts about Липосукция

Length of surgery:
30 min - 45 min
Anesthesia:
General, local or epidural
Duration of Hospitalization:
ODC (one-day clinic) to 1 night stay
Return to normal activities:
In a few days (4-5)
Postoperative care:
  1. First dressing change on the second postoperative day
  2. Shower on the fourth postoperative day
  3. Stitches removed on the sixth postoperative day
  4. No restriction on physical activities
  5. Compression garment is worn for 20 days

Липосукцията отстранява локалната мазнина и обикновено се извършва със сонда и отрицателно налягане. Увеличението на теглото на тялото се дължи на задържането на течности и на натрупването на мазнина в мастните клетки. Броят на тези клетки е постоянен през цялата продължителност на човешкия живот, но техния обем се увеличава. Липосукцията намалява броя на мастните клетки в оперираната област и по тази причина резултатите са стабилни и перманентни. Отворите на навлизане на устието на сондата при липосукцията са малки, до 1 см (0.4 инча), и изчезват за кратък период от време. Липосукция може да се извърши във всяка една част на тялото, но по-голямата част от мазнината обикновено се натрупва при седалището, бедрата, коленете, глезените, прасците и корема. Целта на липосукцията, е да подобри силуета на тялото, а не да намали теглото му. Отстраняването на натрупаната мазнина, особено в областта на бедрата може да причини отпускане на кожата.

Колкото повече мазнина се отстранява, толкова по -голямо е и отпускането на кожата. От друга страна, колкото е по- еластична кожата на пациента, толкова по- слабо се проявява отпускането на кожата. При по-младите пациенти кожата е по- еластична, и съответно, се отпуска много малко. Така, че идеалният пациент е млад индивид, с локално натрупване на мазнини, за разлика от по-възрастни пациенти с мазнина по цялото тяло. Големият проблем със целулита, който притеснява голям брой пациенти, за не може да се реши с липосукция, дори в някои случай може да се влоши. Програми за физиотерапия със специални следоперативни масажи могат да спомогнат за намаляване на целулита.

Това е една проста процедура, която продължава от 30 минути до 1 час, в зависимост от зоните, които се нуждаят от липосукция. Пациентите могат да получат обща упойка, а в някои случаи и местна, , в зависимост от зоните, които трябва да бъдат обработени. Веднага след операцията трябва да се облече еластична стягаща дреха за да се намали следоперативното оттичане. Дрехата трябва да се носи 20 дни и може да се сваля само за да може пациентът да вземе бърз душ. Пациентът се изписва 2-3 часа след операцията, веднага щом премине въздействието на упойката. Ако при процедурата е отстранено много количество мазнина, хирургът може да остави пациента за една нощ в клиниката за да им се прелее венозно изгубените течности. На четвъртия ден пациентът може да свали еластичната дреха и марлите за да вземе душ, след което отново да облече дрехата и да посети хирурга си за първия преглед. Конците се свалят на единайсетия ден.

Непосредствено след липосукцията в оперираната област се получават големи синини, и пациентите получават усещане на парене. Пациентите рядко изпитват силна болка, която да налага приемането на обезболяващи през първите няколко дни. Синините започват да избледняват след седмия ден, а изчезнат напълно за 20-25 дни. Гимнастика може, да се започне на десетия ден.

Липосукцията е безопасна процедура и изследвания на случаи на липосукция в цял свят показват много малко случаи, при които пациентите са се разболели, а смъртните случаи са незначителни, при условие, че процедурите са извършени в акредитирани клиники от експертни пластични хирурзи.

Постоянно се разработват различни системи и уреди, които допълват първоначалната техника на липосукция. В някои случаи те могат да бъдат полезни, докато в други не носят желания ефект. Хирурзите трябва да работя изключително внимателно. Целта на тези усилия е да се улесни една вече проста техника и повишаване на пазарния интерес. Ултразвукови системи, които разцепват мембраната на мастните клетки и предотвратяват синините не са широко приети от пластичните хирурзи. Евентуални усложнения и некроза на кожата са обезсърчили широката употреба на този метод. Филтриращи и вибриращи системи в сондата за липосукция, обещаващи по-бърза и по-ефективна липосукция също вече се предлагат от фирми за доставка на медицински материали. Напоследък, употребата на радиочестоти по време на липосукция води до намаляване на отпускането на кожата, но то се появява отново, ако кожата е била първоначално отпусната. Личният опит показва, че тази техника е добре приета и все по-често се прилага.

SEARCH KEYWORDS

Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria, topical fat removal, liposuction, liposuction in Greece, fluid retention, body’s shape enhancing, excess fat removal, topical fat, cellulite reduce, liposuction nozzles, fat absorption, fat cells, liposuction on buttocks, thighs, knees, ankles, calves and abdomen, removal of excess fat

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons