Реконструктивна хирургия Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

В областта на реконструктивната хирургия са разработени множество реконструктивни техники за отстраняване на проблеми, възникващи след отстраняването на кожни израстъци или след травми. Тези техники се базират на концепцията за отстраняване на ламбо, т.е. тъкан, от една част на тялото и прехвърлянето му за да покрие хистологична празнина. Ламбото може да бъде само кожа; кожа и мастна тъкан; мускул; мускул, мастна тъкан и кожа; фасция; или може да съдържа дори кост. Перфузията на ламбото може да бъде произволна и по тази причина то може да се прехвърли върху съседен участък от кожа или да бъде аксиално, от конкретен кръвоносен съд, в който случай може да прехвърли само с микрохирургични техники (свободно ламбо).

About Реконструктивна хирургия

В областта на реконструктивната хирургия са разработени множество реконструктивни техники за отстраняване на проблеми, възникващи след отстраняването на кожни израстъци или след травми. Тези техники се базират на концепцията за отстраняване на ламбо, т.е. тъкан, от една част на тялото и прехвърлянето му за да покрие хистологична празнина. Ламбото може да бъде само кожа; кожа и мастна тъкан; мускул; мускул, мастна тъкан и кожа; фасция; или може да съдържа дори кост. Перфузията на ламбото може да бъде произволна и по тази причина то може да се прехвърли върху съседен участък от кожа или да бъде аксиално, от конкретен кръвоносен съд, в който случай може да прехвърли само с микрохирургични техники (свободно ламбо).

В много случаи, пациентът може да бъде изписан същия ден.

Когато ламбото се прехвърля върху съседен участък без да се отделя напълно операцията не е сериозна понеже не продължава повече от 1 до 1,5 часа. В този случай, пациентът може да бъде изписан същия ден. Тези техники се използват за отстраняване на белези от изгаряния, големи пигментни невуси или кожни тумори, да се покрият язви и да се освобождават контрактури /Z пластика/. При всички случаи, техниката, която следва да бъде извършена се подбира от хирурга, при условие, че е направена оценка на степента на пораженията.

SEARCH KEYWORDS

Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria, Reconstructive Surgery, Reconstructive Surgery in Greece, reconstructive plastic surgery, removal of skin, skin growths after injuries, removing flap, microsurgery techniques, burn scars, pigmented moles, skin cancers, histological gap

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons