Ринопластика Abroad – Plastic & Cosmetic Surgery Abroad

Типичната ринопластика е най-популярната пластична операция сред представителите на европейдната раса и особено сред хората от Средиземноморието. Взискателните хирурзи я считат са най-трудния тип козметична операция за оправдано придирчиви пациенти.

Правилното диагностициране на козметичния проблем на носа е предпоставка за правилния естетичен резултат. Това определя и целта на корекцията. Отбелязва се всяко отклонение от нормалното по отношение на естетическите компоненти на носа (мост, назия, връхче, септум, ноздри, носоустната гънка). Когато се взима окончателното решение за оперативния план трябва да се отчете мнението на пациента за това какво е хубаво, както и както и някои расови и топографски особености на неговия произход.

Have this operation in Greece

only €2.500 for this procedure!

About Ринопластика

Типичната ринопластика е най-популярната пластична операция сред представителите на европейдната раса и особено сред хората от Средиземноморието. Взискателните хирурзи я считат са най-трудния тип козметична операция за оправдано придирчиви пациенти.

Useful Facts about Ринопластика

Length of surgery:
45 min- 1.5 h
Anesthesia:
General
Duration of Hospitalization:
ODC (one-day clinic)
Return to normal activities:
2 weeks
Postoperative care:
  1. Nasal tampon removed on the second day
  2. Splint removed on the ninth postoperative day
  3. Avoid any accidental injury to the nose for the next 15 days

Правилното диагностициране на козметичния проблем на носа е предпоставка за правилния естетичен резултат. Това определя и целта на корекцията. Отбелязва се всяко отклонение от нормалното по отношение на естетическите компоненти на носа (мост, назия, връхче, септум, ноздри, носоустната гънка). Когато се взима окончателното решение за оперативния план трябва да се отчете мнението на пациента за това какво е хубаво, както и както и някои расови и топографски особености на неговия произход.

Дихателния контрол трябва да бъде включен в метода на диагностициране, а хирургично – анатомичните проблеми (назална сколиоза (изкривяване), хиперплазия на назалната конха, назална клапа) трябва да бъдат локализирани и коригирани от хирурга по време на процедурата.

За да бъде успешна ринопластика, хирургът трябва да има опит и хирургически нюх при извършване на оперативното планиране . Следоперативният период почти винаги е без усложнения, но е много важно през първите десет дни да се спазват всички следоперативни препоръки.

Преди операцията трябва да се снеме пълна анамнеза, включваща всички медикаменти, които приема пациента.

Препоръчително е процедурата да се извършва с обща упойка. В зависимост от естетичните и функционални проблеми, операцията може да продължи между 30 минути и 1 час.

При излизане от упойката пациентът ще има пластмасова шина и назални тампони. Често се налага да диша през устата. За кратък период зрението може да бъде замъглено от очните мехлеми, които се прилагат по време на процедурата. Клепачите могат да бъдат малко подути. Пациентите не изпитват болка нито веднага след операцията нито на следващия ден. Те могат да бъдат изписани след няколко часа и следва да преминат лечение с антибиотици и очни капки (collyrium).

През първия следоперативен ден се появяват сини по клепачите. На втория (или третия, ако назалната преграда също е била коригирана) хирургът сваля тампоните оперативно. Това вероятно е единствения път, когато пациентът може да почувства дискомфорт, но пълното и свободно дишане ще компенсира това. Отоците на клепачите постепенно ще отминат и до десетия ден всичко ще бъде почти напълно нормално. Тогава се сваля шината и пациентът може да се радва на новия си вид, имайки предвид, че оттичането не е изчезнало напълно и може да очаква още по-елегантен нос през следващите дни.

Повторна ринопластика

Не съществува хубав нос, който да не подхожда на конкретното лице. Правилната оценка на анатомичните компоненти, които изграждат носа винаги водят до резултат, който отговаря на околните естетически компоненти. Тъй като визуалният образ обикновено е сравнителен, правилната ринопластика подчертава образа на околните естетически компоненти (очите и бузите се акцентират, а горната устна се отпуска ако е необходимо). Ако хирургът не спазва всички тези принципи може да се наложи пациентът да бъде подложен на повторна операция, което означава финансови разходи, душевни терзания и несигурност по отношение на резултата. При всички случаи, правилната ринопластика от самото начало ще доведе до по-добър резултат от колкото повторни операции.

Повторната ринопластика е по-сложен случай, който изисква специален хирургически талант и правилен подход към проблема. При повторна процедура, ако това е наложително, хирургът трябва да използва всички хирургични техники, които предлага пластичната хирургия, дори процедурата да прерасне в по-сериозна операция. От предишната операция връзките между анатомичните компоненти са вече амортизирани и шевовете пречат на повторното хирургично оформяне. Затова един логичен интервал от време от около 8 до 10 месеца е необходим да "узреят" старите шевове и да се престъпи към повторната ринопластика. Извършва се диагностициране на проблема (седловиден нос, деформация на върха и др.) и се определя хода на операцията. При необходимост от възстановяване на липсващ хрущял, непременно трябва да се избере и установи източникът на неговия заместител /ухо, ребро, носна преграда/. При необходимост от възстановяване на липсваща кост, нейният заместител трябва да се търси от външната подкова на черепа. По-рядко предишната операция просто не е довършена и тогава повторната ринопластика следва каноните на класическата пластика на носа.

Въпреки, че гореспоменатите операции изискват повече внимание, знания и хирургически талант, следоперативният период обикновено е без усложнения. Почти няма следоперативна болка, или ако има, обичайните болкоуспокоителни ще я облекчат. Най-неприятни за пациентите през първите два дни са тампоните и невъзможността да дишат през носа. В повечето случи, ринопластиката включва странична остеотомия за наместване на костите. Това води до синини около очите. Те са по-интезивни на втория ден след операцията, като след третия започват да отминават и до десетият изчезват напълно. Назалните тампони се свалят на втория ден а шината на десетия.

SEARCH KEYWORDS

Revision rhinoplasty, Rhinoplasty surgery, Rhinoplasty surgery in Greece, nose surgeon, nasal scoliosis, hyperplasia of the nasal concha, nasal valve, beautiful nose, cosmetic problem of the nose, saddle nose, supratip deformity, open book bones, bone deficiency restoration, Plastic surgery in Greece, cosmetic surgery abroad, aesthetic surgery in the EU, plastic surgery in Bulgaria, plastic surgery center, cosmetic surgery center, cosmetic surgery abroad, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, plastic surgery abroad, medical tourism in Greece, vacations in Greece, holidays in Greece, plastic surgery in Greece, plastic surgery in Bulgaria

Contact Us

bg, texts, contact_us_text

Selected Services

bg, texts, your_cart_is_empty

Latest News

16 NOVEMBER

Study Links Breast Reduction To Reduced Back Disorders

According to new research presented at the American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Plastic Surgery 2009 conference, Oct. 23-27, in Seattle, women who have breast reduction surgery may be at a d...

25 JUNE

Nose Job Recipients May Want To Consider Chin Augmentation As Well

In order to ensure an aesthetically-balanced face, surgeons performing rhinoplasty should also assess the patient's need for chin augmentation, according to new research presented at the 2009 Ameri...

Payment-icons